Математичко генеалошко стабло Михаила Петровића

Жарко Мијајловић

Доктори математичких наука повезани низом менторстава са Михаилом Петровићем. Ова листа графички се представља  стаблом, посебном врстом уређене структуре. Чворови у стаблу представљају математичаре, док везе између чворова означавају релацију менторства између докторских кандидата и њихових ментора. Назив чвора састоји се од имена математичара, универзитета и године одбране његовог доктората.

Математичко генеалошко стабло